Alla sägs upp

recykling3Samtliga anställda i Sverige kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist! Ja, det är det överaskande meddelandet från vice statsminister Åsa Romson.

Resor till folks arbeten ökar koldioxidutsläppen och förstör miljön, menar vice statsministern. Dessutom ska kontor värmas upp, bananskalen källsorteras och konferensrummen dammsugas. Allt ökar miljöbelastningen, så nu går vi före och visar vägen till det klimatsmarta arbetsbefriade samhället.

Några undantag finns dock: de kontrollanter som undersöker giftig bottenfärg för fritidsbåtar kommer alla att utvisas ur riket och få arbeta som miljöambassadörer i Kina.

För att försörja befolkningen kommer en medborgarlön att utgå, som kommer att vara individbaserad och direkt proportionelig mot löntagarens miljöbelastning, menar Romson. Spolning på toalett, slitage av cykeldäck och onödig kaloriförbrukning kommer direkt att kännas i plånboken.