Vinster i näringslivet stoppas

tussilagoSvenskt näringsliv har länge burits av rent vinstintresse, men nu ska äntligen företagen ändras till att vara förlustdrivna. Detta efter att Socialdemokraterna accepterat nya krav från samarbetspartnern Miljöpartiet.

– När det nu inte längre blir lönsamt att mörda miljön så kommer naturen snabbt att återhämta sig, säger Åsa Romson (mp). Snart kan vi åter se både blåsippor och tussilago i dikesrenarna som bevis.

Om något företag mot förmodan vid nästa kvartalsredovisning visar på fortsatt vinst kommer genom nya lagkrav dessa att automatiskt omedelbart försättas i konkurs.